Kronična limfocitna leukemija / limfom malih stanica – Priručnik za bolesnike i članove obitelji

Podsjećamo Vas da na našim Web stranicama www.hull.hr, pod rubrikom BROŠURE možete pregledati dosadašnja edukativna izdanja HULL-a. Za danas izdvajamo naš novi priručnik za bolesnike i članove obitelji – Kronična limfocitna leukemija / limfom malih stanica.

LINK: Kronična limfocitna leukemija / limfom malih stanica – Priručnik za bolesnike i članove obitelji