LYMPHOMA COALITION BILTEN DECEMBER 2017. – ATLANTA 2017.

Prošlo je 15 godina od kada se sastala mala grupa predanih pojedinaca iz Amerike, Velike Britanije, Njemačke i Kanade te osmislila koncept globalne koalicije za limfome koja će biti izvor činjenica i statistike, širiti će svijest i razumijevanje o bolesti te graditi kapacitete za nove i postojeće udruge, a sve u cilju da pacijenti imaju bolji ishod u liječenju. Prvi sastanak je bio 2003 i zastupao je 8 država. Ove godine je sudjelovalo 46 predstavnika iz 26 država uključujući i Hrvatsku.

U prilogu se nalazi bilten koalicije sa kratkim pregledom predavanja sa sastanka od kojih bi istaknuli:

  • Razumijevanje „Health Technology Assessment-a“ (postupka za odobravanje novih lijekova)
  • Komunikacija pacijenata sa stručnjacima u zdravstvu
  • Aktivacija pacijenata
  • Umor – najčešća nuspojava u bolesnika s rakom krvi
  • Globalni upitnik za pacijente 2018

Preuzmite LYMPHOMA COALITION BILTEN – ATLANTA 2017. u .pdf formatu

HULL Info

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
Trg hrvatskih velikana 2/ll
10 000 Zagreb
Tel/Fax: 01 4873 561
Mob: 091 4873 561
E-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com
IBAN HR 36 2340 0091 1100 4711 4

Kontakt

Dražen Vincek – predsjednik
Telefon / Fax: +385 1 4873 561
Mobitel: +385 91 4873 561

Tajnica: Mobitel: 091 48 73 561

Sponzori

Novartis Oncology
Janssen
Roche
Genzyme
Celgene
Takeda
Amgen