LYMPHOMA COALITION BILTEN DECEMBER 2017. – ATLANTA 2017.

Prošlo je 15 godina od kada se sastala mala grupa predanih pojedinaca iz Amerike, Velike Britanije, Njemačke i Kanade te osmislila koncept globalne koalicije za limfome koja će biti izvor činjenica i statistike, širiti će svijest i razumijevanje o bolesti te graditi kapacitete za nove i postojeće udruge, a sve u cilju da pacijenti imaju bolji ishod u liječenju. Prvi sastanak je bio 2003 i zastupao je 8 država. Ove godine je sudjelovalo 46 predstavnika iz 26 država uključujući i Hrvatsku.

U prilogu se nalazi bilten koalicije sa kratkim pregledom predavanja sa sastanka od kojih bi istaknuli:

  • Razumijevanje „Health Technology Assessment-a“ (postupka za odobravanje novih lijekova)
  • Komunikacija pacijenata sa stručnjacima u zdravstvu
  • Aktivacija pacijenata
  • Umor – najčešća nuspojava u bolesnika s rakom krvi
  • Globalni upitnik za pacijente 2018

Preuzmite LYMPHOMA COALITION BILTEN – ATLANTA 2017. u .pdf formatu