26. svibnja 2018. u 10.00h – HULL Podružnica Varaždin poziva Vas na predavanje PREHRANA BOLESNIKA OBOLJELIH OD MALIGNIH HEMATOLOŠKIH BOLESTI

Hrvatska udruga leukemija i limfomi (HULL)
Podružnica Varaždin

poziva Vas na predavanje

PREHRANA BOLESNIKA OBOLJELIH OD MALIGNIH HEMATOLOŠKIH BOLESTI
Predavač: Vesna Družinić, bacc. med. tech.,
glavna sestra Zavoda za hematologiju KBC Zagreb

26. svibnja 2018. godine (SUBOTA) u 10.00 sati

HULL Podružnica Varaždin – Graberje 33, dvorana na 1. katu
Nakon predavanja predviđeno je vrijeme za diskusiju i razmjenu iskustava.

Potvrde dolaska molim dostaviti na
e-mail dvincek.hull@gmail.com ili na mobitel 098/310-488.

Pozivamo sve članice i članove HULL-a i druge zainteresirane građane koji su u mogućnosti doći, a isto će biti i dokumentirano snimanjem, pa ga zainteresirani mogu pogledati putem našeg web site-a, odnosno Youtube-a, o čemu ćemo obavijestiti naknadno na www.hull.hr

Preuzimanje letka u.pdf formatu

Dražen Vincek