Sumnja na dijagnozu KLL-a se može postaviti već iz nalaza periferne krvi

U prilogu možete pregledati članak iz Pharmabiz-a, stručnog magazina za lijekove i medicinske proizvode autora: Inga Mandac Rogulj, Martina Bogelić Patekar i Vibor Milunović, Zavod za hematologiju, KB Merkur, Zagreb.

LINK na članak

Više o časopisu: https://www.pharmabiz.hr/

Izvor: https://www.pharmabiz.hr/