BOŽENA KAPITARIĆ: KEMOTERAPIJA I VI – PRIRUČNIK ZA PACIJENTE, Čakovec 2003.

Knjižicu objavljujemo na našim web stranicama u rubrici brošure u nadi da će pomoći oboljelima koji primaju kemoterapiju za liječenje raka. U njoj je opisano što možete očekivati za vrijeme kemoterapije i što možete učiniti kako biste brinuli o sebi za vrijeme i nakon liječenja.

Kemoterapija i Vi