CML Life Internet stranica i mobilna aplikacija

CML Life aplikacija je izrađena i dizajnirana da pomogne CML pacijentima da kontroliraju i prate svoje stanje bolesti i liječenje, kao i pružanje potpore pacijentu u liječenju i životu sa CML-om općenito.
CML life je osmišljen i izrađen u koordinaciji sa CML liječnicima, pacijentima i udrugama pacijenata i možete se koristiti putem web stranice i mobilne aplikacije.

Više o projektu i aplikaciji pročitajte na  www.cml-life.com

.pdf letak CML Life 1

.pdf letak CML Life 2