HULL – PODRUŽNICA VARAŽDIN UKLJUČENA U DANE OTVORENIH VRATA EU PROJEKATA – „CILJEVI I PROMICANJE HORIZONTALNIH POLITIKA EU PROJEKATA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN“

Okupljanje u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata pod nazivom „Ciljevi i promicanje horizontalnih politika EU projekata Opće bolnice Varaždin“ vezano uz projekte Opće bolnice Varaždin sufinancirane sredstvima Europske unije održan je u četvrtak, 16. svibnja 2019. godine s početkom u 14:00 sati u holu zgrade Interne Opće bolnice Varaždin, Ivana Meštrovića 1,  42 000 Varaždin.
Dražen Vincek