Hrvatska udruga leukemija i limfomi (HULL) Podružnica Zadar poziva Vas na predavanje “ZNANJEM DO ZDRAVLJA” koje će se održati dana 19. listopada 2019. godine (subota), s početkom u 10:00 sati, u velikoj koncertnoj dvorani Kneževe palače u Zadru, Poljana Šime Budinića 3.

Hrvatska udruga leukemija i limfomi (HULL) Podružnica Zadar poziva Vas na predavanje "ZNANJEM DO ZDRAVLJA" koje će se održati dana 19. listopada 2019. godine (subota), s početkom u 10:00 sati, u velikoj koncertnoj dvorani Kneževe palače u Zadru, Poljana Šime Budinića 3.

Predavanja i teme:

  1. prof.dr.sc. Boris Labar – "Liječenje akutnih leukemija danas i sutra",
  2. dr. med. Ivan Zekanović – "Novosti u liječenju limfoma",
  3. prof.dr.sc. Ernest Bilić – "Učestalost leukemija i limfoma kod djece u Republici Hrvatskoj",
  4. dr.sc. Marko Martinović – "Mijeloproliferativne neoplazme (policitemija rubra vera, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza",
  5. Prikaz petogodišnjeg rada HULL Podružnice Zadar.

Stručni skup  je prijavljen Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskoj komori medicinskih sestara. Moderatorica događaja bit će gđa. Ivana Rimac Lesički, novinarka Večernjeg lista. Događaj će biti sniman i potom stavljen na Youtube i na naše Web stranice.

Predavanju će prethodit humanitarni koncert estradnog pjevača g. Miroslava Škore pod nazivom "Dok život juri ja ću lagano!", koji će se održati 18. listopada 2019. godine s početkom u 20:00 sati u prostorijama Hrvatskog narodnog kazališta u Zadru.

Dražen Vincek
predsjednik HULL-a

Znanjem do zdravlja – Zadar 2019