Prehrana osoba sa zloćudnom hematološkom bolešću – Priručnik za pacijente u izdanju HULL-a

Prehrana osoba sa zloćudnom hematološkom bolešću – Priručnik za osobe oboljele od leukemije, limfoma, multiplog mijeloma ili druge zloćudne hematološke bolesti u izdanju HULL-a.

Preuzmite priručnik na našim stranicama u .pdf formatu.

Prehrana osoba sa zloćudnom hematološkom bolešću