HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) NA UICC (THE UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL’S) MEMBERS DIALOGUES

Na video konferenciji UICC – The Union for International Cancer Control's (Savez za međunarodnu kontrolu raka)  Members Dialogues održanoj 20.5.2020. u nazočnosti 28 sudionika iz cijelog svijeta bilo je riječi o liječenju raka i podršci tijekom COVID-19 pandemije, te o izazovima  vođenja i upravljanju baš kao i o jačanju zdravstvenog sustava tijekom korona virusa. Glavno pitanje i tema bilo je: Što je pandemija i karantena  promijenila i što učiniti  u vezi novonastale situacije.
Osobe oboljele od raka baš kao i cijeli zdravstveni sustav izravno su pod utjecajem COVID 19 pandemije te je potrebno uvesti nove načine razmišljanja i postupaka kako bi pozitivno odgovorili na izazove pandemije. Uvođenje on line usluga u zdravstvene sustave odgovor je na mnoge probleme. Primjerice, uvođenje tzv. internet bolnice s online narudžbom pacijenata i pružanjem dijela usluga online prvi je korak. Baš kao i pristup digitalnim alatima za pacijente, te za djelatnike zdravstvenog sustava online suradnički alati, okupljanje tima online i rad na daljinu su načini koji mogu osigurati kvalitetan i efektivan rad tijekom karantene.
Da podsjetimo, Savez za međunarodnu kontrolu raka (The Union for International Cancer Control's) UICC brzo raste i razvija se, ova zajednica broji 1100 organizacija u više od 170 zemalja predstavljajući najvažnije svjetske udruge posvećene  borbi protiv raka, ministarstva zdravlja, grupe oboljelih od raka, uključujući utjecajne dionike društvenog života (policy makers) , istraživače, te stručnjake u prevenciji raka, baš kao i više od 50 strateških partnera.