Hrvatska udruga leukemija i limfomi (HULL) putem edukativnih videa u ovoj 2020-toj obilježava Svjetski dan svjesnosti o limfomima. Pogledajte korisna i edukativna predavanja prof.dr.sc Igora Aurera, dr.sc. Lee Galunić Bilić, psihologinje dr.sc. Ivane Dijanić, infektologa prof. dr.sc. Brune Baršića, Ivive Beline, prof. edukac.reh., te priču oboljele gđe. Gordane Čić

Uvod : Svjetski dan svjesnosti o limfomima 2020.

1 prof.dr.sc. Igor Aurer : CAR-T stanice

2 dr.sc. Lea Galunić Bilić : Uloga zračenja u terapiji limfoma

3 dr.sc. Ivana Dijanić : Psihološka pomoć kod hematoloških bolesnika

4 prof.dr.sc. Bruno Baršić : COVID-19 i liječenje hematoloških bolesti

5 prof. Ivica Belina : Personalizirana medicina u onkologiji i hematoonkologiji

6 Priča oboljele pacjentice : gđa Gordana Čić