HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) DONOSI OBAVIJEST O IZNOSU OSNOVICE ZNOG TJELESNOG OŠTEĆENJA NASTALOG ZBOG OZLJEDE NA RADU ILI PROFESIONALNE BOLESTI

Ovim Vas putem obavještavamo da od 01. srpnja 2020. osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 1.590,01 kn, prema  Odluci o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1.srpnja 2020. (Narodne novine br. 98/2020).

U nastavku je poveznica na Odluku.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_98_1854.html

Dražen Vincek