Hrvatska udruga leukemija i limfomi (HULL) putem edukativnih videa u ovoj 2020-toj obilježava Svjetski dan kronične mijeloične leukemije (World CML Day).

Uvod : Svjetski dan KML-a 2020.

1. Prekid terapije KML-a : Marin Kursar, dr.med

2. KML i trudnoća : prim.dr. Dubravka Sertić, dr.med

3.Nuspojave lijekova za liječenje KML-a : Željana Margan Koletić, mr.pharm.

4 Priča oboljelog od KML-a : g. Željko Lah