HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) OBJAVLJUJE ODGOVOR MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Vezano uz  našu objavu od 3. studenog i pisma upućenog svim dionicima zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj, a koja se odnosi na Nacionalni strateški okvir protiv raka (NSOPR) 2020-2030., dana 13. studenog 2020. godine zaprimili smo odgovor Ministarstva zdravstva, kojeg donosimo u cijelosti u nastavku.

Također, koristimo prigodu da izvijestimo sve zainteresirane građane da je Ministarsvo zdravstva formiralo call centar koji će davati obavijesti  za onkološke bolesnike, a telefonski broj na koji se možete obratiti glasi: 01 4607 699.

Odgovor Ministarstva zdravstva

Dražen Vincek