HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) DONOSI OBAVIJEST O PRVOM PROGRAMU MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE KOJIM SE UTVRĐUJE NAČIN OBNOVE I DRUGE MJERE AKTIVNOSTI OBNOVE ODNOSNO UKLANJANJA OŠTEĆENIH ZGRADA JAVNE NAMJENE, VIŠESTAMBENIH ZGRADA, POSLOVNIH ZGRADA, STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA I OBITELJSKIH KUĆA

Obavještavamo vas da je u Narodnim novinama br. 119/2020. objavljen Prvi program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije kojim se se utvrđuje način obnove i druge mjere i aktivnosti obnove odnosno uklanjanja oštećenih zgrada javne namjene, višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća. 

Program je dostupan na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_10_119_2309.html

Dražen Vincek