HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) DONOSI OBAVIJEST O PRAVILNIKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU, A KOJI DONOSI IZMJENE OD ZNAČAJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Obavještavamo vas da je 9. studenoga 2020. u Narodnim novinama br. 122/20 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu, a koji donosi izmjene od značaja za osobe s invaliditetom (čl. 1., čl. 6., čl. 7., čl. 8., čl. 9.  i čl. 10. Pravilnika o izmjenama i dopunama, NN 122/20).

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim Novinama, s iznimkom da njegove odredbe iz članka 1. stavka 1. i 2. koji se odnose na korisnike prava i pratitelja osobe s invaliditetom stupaju na snagu 6 mjeseci nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Pravilnik je dostupan na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_122_2374.html.

Dražen Vincek