HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) DONOSI OBAVIJEST O ODRŽANOM ONLINE DOGAĐAJU U ORGANIZACIJI EUROPEAN CANCER PATIENT COALITION (ECPC)

Dana 29. lipnja 2021. godine (utorak) u organizaciji ECPC-a (Europske udruge pacijenata oboljelih od raka) održan je online događaj pod nazivom „20 Million Reasons to Discuss Life After Cancer: Establishing a European Survivorship Day“, koji je bio usmjeren ka podizanju svijesti o podizanju svjesnosti o pravima oboljelih od raka u Europskoj uniji i formalizaciji određivanja Europskog dana preživljavanja od raka.

Što smo naučili?

  • Da institucije i dionici EU-a podupiru uspostavu Europskog dana preživljavanja od raka.
  • Širenje dobre prakse utemeljeno na socijalnom zakonodavstvu i utvrđivanja raka invaliditetom, dva su ključna načina za podršku preživjelima i njihovu povratku na posao.
  • Većina govornika istaknula je potrebu suradnje i dijeljenja odgovornost na nacionalnoj i EU razini za podizanje svijesti o onima koji su preživjeli rak i provođenje novih mjera.

 

Key highlights – ECPC survivorship

Dražen Vincek