O nama

CILJEVI OSNIVANJA HRVATSKE UDRUGE LEUKEMIJA I LIMFOMI TEMELJEM STATUTA HULL-a

Udruga djeluje s ciljem pomaganja bolesnika oboljelih od hematoloških bolesti, razvoja novih istraživačkih programa i metoda liječenja, te u tu svrhu poduzima slijedeće aktivnosti:

 • Organizira liječenje bolesnika koji boluju od leukemije, limfoma i srodnih bolesti.
 • Prikuplja donacije, te razvija i sprovodi programe pomoći bolesnicima koji boluju od leukemije, limfoma i srodnih bolesti.
 • Potiče nove metode liječenja, te ogranizira stručnu i financijsku pomoć za te programe.
 • Podupire programe pomoći bolesnicima i njihovim obiteljima.
 • Podupire istraživački rad na području etiologije, terapije i liječenja leukemije, limfoma i srodnih hematoloških bolesti.
 • Razvija programe nesrodne transplatacije koštane srži u Republici Hrvatskoj.
 • Organizira seminare i savjetovanja, te distribuira informacije s tih skupova zdravstvenim i znanstvenim ustanovama.

PROGRAM I PLAN RADA UDRUGE

 • Osiguravanje stalnih sponzora (mjesečne ili jednokratne uplate)
 • Tiskanje knjižica o bolestima
 • Priprema i izdavanje knjige o hematološkim bolestima koja bi se prodavala u knjižarama
 • Prezentacija Uduge javnosti
 • Osnivanje novih podružnica ili njihovo oživljavanje
 • Osiguravanje psihološke pomoći za bolesnike i njihove obitelji
 • Predavanja za bolesnike u Udruzi
 • Povezivanje sa sličnim udrugama u svijetu
 • Pomoću medija, razgovorima u Ministarstvu zdravstva i HZZO-u raditi na odobravanju novijih i inovativnijih lijekova za liječenje hematoonkoloških bolesti.

  AKTIVNOSTI

  • Procjena stanja u lokalnoj zajednici u suradnji s liječnicima pzz (obiteljske medicine) i Odjelima za hematologiju.
  • Savjetovanja – u smislu prihvaćanja odgovornosti za ono što namse događa, razumjevanja problema (BOLESTI), preuzimanje odgovornosti za vlastiti život, te stvaranje i održavanje dobrih odnosa s drugim ljudima koje karakterizira iskrena i otvorena komunikacija (stvaranje samozaštitne grupe) koju možemo definirati kao grupu solidarnosti i uzajamnog pomaganja među ljudima koji imaju zajednički životni problem.
  • Psihološka potpora oboljelom i članovima obitelji (individualna i grupna psihoterapija)
  • Predavanja
  • Javne tribine
  • Provođenje drugih aktivnosti koje će se pojaviti kao potraba kroz djelovanje Udruge
  • Izrada prve web stranice na hrvatskom jeziku HULL-a. Suradnja s medijima u smislu javnosti rada Udruge

  IME I LOGOTIP

  Ime i logotip Hrvatske udruge leukemija i limfomi zaštićeni su na temelju Rješenja Državnog zavodu za intelektualno vlasništvo Klasa UP/I-381-04/18-010/0674 Ur broj 559-04/3-18-09/J.H. od 27. lipnja 2018. Korištenje imena i logotipa Udruge dopušteno je isključivo iz prethodno pisano odobrenje nadležnih tijela Udruge. Protiv svake osobe koja se bez odobrenja Udruge koristi njenim imenom i znakom, Udruga će poduzeti odgovarajuće pravne radnje. Rješenje .pdf_1 i .pdf_2

  Na Izbornoj Skupštini Hrvatske udruge leukemija i limfomi održanoj dana 26. rujna 2017. godine jednoglasno su izabrani članovi Upravnog odbora:

  1. predsjednik: Dražen Vincek, dipl. krim
  2. dopredsjednica: prof.dr.sc. Ana Planinc-Peraica
  3. medicinski direktor: prof.dr.sc. Igor Aurer
  4. prof.dr.sc. Vlatko Pejša
  5. prim.dr. Sandra Bašić-Kinda
  6. Ljiljana Pomper, dipl.med.techn.
  7. Mahmud Kapetanović
  8. mr.sci. Dubravko Hoić
  9. prof.dr.sc. Ivica Grbac
  10. dr.sci. Kristian Lewis
  11. Miodrag Radmilović
  12. Mladen Sprečić
  13. Tome Lučić
  14. Igor Blaslov
  15. Željko Lah

  Predsjednik: Dražen Vincek

  Na izbornoj skupštini Hull-a podružnice Zadar koja se je održala 23. Kolovoza 2018. na mjesto predsjednika jednoglasno je izabran na novi mandat dosadašnji predsjednik Igor Blaslov. U upravni odbor izabrane su gdja. Sanja Benić, i gdja. Sanda Špika.