O nama

CILJEVI OSNIVANJA HRVATSKE UDRUGE LEUKEMIJA I LIMFOMI TEMELJEM STATUTA HULL-a

Udruga djeluje s ciljem pomaganja bolesnika oboljelih od hematoloških bolesti, razvoja novih istraživačkih programa i metoda liječenja, te u tu svrhu poduzima slijedeće aktivnosti:

 • Organizira liječenje bolesnika koji boluju od leukemije, limfoma i srodnih bolesti.
 • Prikuplja donacije, te razvija i sprovodi programe pomoći bolesnicima koji boluju od leukemije, limfoma i srodnih bolesti.
 • Potiče nove metode liječenja, te ogranizira stručnu i financijsku pomoć za te programe.
 • Podupire programe pomoći bolesnicima i njihovim obiteljima.
 • Podupire istraživački rad na području etiologije, terapije i liječenja leukemije, limfoma i srodnih hematoloških bolesti.
 • Razvija programe nesrodne transplatacije koštane srži u Republici Hrvatskoj.
 • Organizira seminare i savjetovanja, te distribuira informacije s tih skupova zdravstvenim i znanstvenim ustanovama.

PROGRAM I PLAN RADA UDRUGE

 • Osiguravanje stalnih sponzora (mjesečne ili jednokratne uplate)
 • Tiskanje knjižica o bolestima
 • Priprema i izdavanje knjige o hematološkim bolestima koja bi se prodavala u knjižarama
 • Prezentacija Uduge javnosti
 • Osnivanje novih podružnica ili njihovo oživljavanje
 • Osiguravanje psihološke pomoći za bolesnike i njihove obitelji
 • Predavanja za bolesnike u Udruzi
 • Povezivanje sa sličnim udrugama u svijetu
 • Pomoću medija, razgovorima u Ministarstvu zdravstva i HZZO-u raditi na odobravanju novijih i inovativnijih lijekova za liječenje hematoonkoloških bolesti.

  AKTIVNOSTI

  • Procjena stanja u lokalnoj zajednici u suradnji s liječnicima pzz (obiteljske medicine) i Odjelima za hematologiju.
  • Savjetovanja – u smislu prihvaćanja odgovornosti za ono što namse događa, razumjevanja problema (BOLESTI), preuzimanje odgovornosti za vlastiti život, te stvaranje i održavanje dobrih odnosa s drugim ljudima koje karakterizira iskrena i otvorena komunikacija (stvaranje samozaštitne grupe) koju možemo definirati kao grupu solidarnosti i uzajamnog pomaganja među ljudima koji imaju zajednički životni problem.
  • Psihološka potpora oboljelom i članovima obitelji (individualna i grupna psihoterapija)
  • Predavanja
  • Javne tribine
  • Provođenje drugih aktivnosti koje će se pojaviti kao potraba kroz djelovanje Udruge
  • Izrada prve web stranice na hrvatskom jeziku HULL-a. Suradnja s medijima u smislu javnosti rada Udruge

  IME I LOGOTIP

  Ime i logotip Hrvatske udruge leukemija i limfomi zaštićeni su na temelju Rješenja Državnog zavodu za intelektualno vlasništvo Klasa UP/I-381-04/18-010/0674 Ur broj 559-04/3-18-09/J.H. od 27. lipnja 2018. Korištenje imena i logotipa Udruge dopušteno je isključivo iz prethodno pisano odobrenje nadležnih tijela Udruge. Protiv svake osobe koja se bez odobrenja Udruge koristi njenim imenom i znakom, Udruga će poduzeti odgovarajuće pravne radnje. Rješenje .pdf_1 i .pdf_2

  Na Izbornoj skupštini Hrvatske udruge leukemija i limfomi (HULL) održanoj dana 24. rujna 2019. godine s početkom u 17.30 sati, u sjedištu Udruge u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana 2/2,  izabran je novi Upravni odbor na mandat od dvije (2) godine.

  Po završetku Skupštine, održana je i sjednica izabranog Upravnog odbora HULL-a, na kojoj su, jednoglasnom odlukom, izabrane medicinska direktorica, dopredsjednica, te predsjednik HULL-a, tako da su od rečenog dana članice i članovi  Upravnog odbora i vodstvo Udruge:

  1. predsjednik: Dražen Vincek, dipl. krim
  2. dopredsjednica:  prim.dr. Sandra Bašić-Kinda
  3. medicinska direktorica: prof.dr.sc. Ana Planinc-Peraica
  4. Inga Mandac Rogulj, dr. med.– članica
  5. prof.dr.sc. Vlatko Pejša- član
  6. Ljiljana Pomper, dipl.med.techn – članica
  7. Ana Mrčić, prof. psih. – članica
  8. mr.sci. Dubravko Hoić -član
  9. prof.dr.sc. Ivica Grbac – član
  10. dr.sci. Kristian Lewis – član
  11. Miodrag Radmilović – član
  12. Ljubica Toth, dr. med.– članica
  13. Tome Lučić – član
  14. Igor Blaslov – član
  15. Željko Lah – član.

  Na izbornoj skupštini Hull-a podružnice Zadar koja se je održala 23. Kolovoza 2018. na mjesto predsjednika jednoglasno je izabran na novi mandat dosadašnji predsjednik Igor Blaslov. U upravni odbor izabrane su gdja. Sanja Benić, i gdja. Sanda Špika.

  Na izborno-izvještajnoj Skupštini HULL – Podružnice Varaždin, održanoj 6. ožujka 2019. godine, s početkom u 17.00 sati, u prostorijama Podružnice, u Varaždinu, Graberje 33, za predsjednika je izabran na novi dvogodišnji mandat dosadašnji predsjednik Dražen Vincek. U upravni odbor Podružnice Varaždin izabrani su gđa. Gordana Čić i g. Čedomil Cesarec.

  Na izborno-izvještajnoj Skupštini HULL – Podružnice Donji Miholjac, održanoj 02. travnja 2019. godine. na mjesto predsjednice jednoglasno je izabrana dr. med. Ljubica Toth, a na mjesto tajnice Podružnice bacc.med.tehn Biljana Kovačević .

  U upravni odbor izabrani su:

  1. Ljubica Toth,dr.med., Rakitivica, Nova 4 – predsjednica
  2.
  Biljana Kovačević , bacc.med.tehn. ,Donji Miholjac ,Vatroslava Lisinskog 51-tajnica,,
  3.
  Anja Kaučić,  bacc.med.tehn., Donji Miholjac , Ruđera Boškovića 7, -član,
  4.
  Borislav Vidaković,Donji Miholjac, I.Gundulića 88, – član,
  5.
  dr. sc. Nedeljko Kovačić , dipl.oec., Donji Miholjac , Vukovarska 75, -član,
  6.
  Alenka Marković , Črnkovci , K. A. Stepinca 82, – član,
  7.
  Dijana Vuković, bacc med.techn., Beničanci , I.L.Ribara 17, – član.

  Dana 29. rujna 2020. godine ostavku na članstvo u Upravom odboru Hrvatske udruge leukemija i limfomi (HULL) podnijela je gđa. Ljiljana Pomper, dipl.med.techn.

  Financijski izvještaj s potvrdom za prvih 6 mj. 2020 – SI_Potvrda_2020-6 Fina Neprof