Najava predavanja Kluba KML – 16.2.2017.

Najava predavanja Kluba KML koje će se održati 16.2.2017. s početkom u 17h u službenim prostorijama HULLa na adresi: Trg hrvatskih velikana 2/II, Zagreb.

Predavač je prof. Rajko Kušec, a tema predavanja je: ''Nuspojave inhibitora tirozin kinaza''