BESPLATNA PSIHOLOŠKA PODRŠKA OBOLJELIMA OD HEMATOLOŠKIH BOLESTI ZA ČLANICE I ČLANOVE HULL PODRUŽNICE VARAŽDIN

Život sa hematološkom bolesti za većinu ljudi podrazumijeva i specifičnu vrstu stresa te ponekad pretjerane zabrinutosti koja može ometati svakodnevni život i dugoročno otežati proces ozdravljenja.

Psihološka podrška može pomoći pri suočavanju sa emocijama vezanim uz promjenu zdravstvenog stanja te predstavlja sigurno mjesto za oboljele u kojem mogu podijeliti svoja razmišljanja i osjećaje sa stručnom (objektivnom) osobom. 

Besplatnu psihološku podršku oboljelima od hematoloških bolesti u Podružnici Varaždin od sada pruža Ivana Vugrek, mag.psych.

Za dogovor o terminu razgovora javiti se na e-mail adresu :

dvincek.hull@gmail.com ili na br. mob: 098 310488.

Dražen Vincek