HULL – PODRUŽNICA VARAŽDIN POVODOM 22. RUJNA – SVJETSKOG DANA KRONIČNE MIJELOIČNE LEUKEMIJE (KML) ODRŽALA INFORMATIVNI ŠTAND!

Povodom Međunarodnog dana kronične mijeloične leukemije (KML)  Hrvatska udruga leukemija i limfomi (HULL) – Podružnica Varaždin, je dana 22. rujna 2018. godine (subota), u vremenu od 10:00 do 12.00 sati, u Varaždinu, na Franjevačkom trgu ispred kbr. 4, postavila informativni štand na kojem su se je građani mogli interesirati o toj  i drugim hematološkim bolestima, te preuzeti brošure, letke i materijale.
.
Mnogi uopće ne razmišljaju o hematološkim bolestima, o njima postoje predrasude, no ne i svjesnost, no te se bolesti mogu dogoditi svakome, u Republici Hrvatskoj je trenutno oko 400 oboljelih od kronične mijeloične leukemije (KML).

Galeriju fotografija pogledajte na našoj Facebook stranici.

Dražen Vincek