NAJAVA – Svjetski dan kronične mijeloične leukemije (KML) – World CML Day – 23. rujna 2019.

Poštovana/Poštovani,
ovim Vas putem izvješćujemo da će se ove godine Svjetski dan kronične mijeloične leukemije (KML) – World CML Day obilježiti predavanjem koje će se održati dana 23. rujna 2019. godine (ponedjeljak), s početkom u 16.00 sati, u prostorijama Udruge u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana 2/II.

Na rečenom predavanju predavači i teme će biti sljedeće:

  1. dr.med. Pavle Rončević (KBC Zagreb)  – Dijagnostika i liječenje kronične mijeloične leukemije,
  2. dr.med. Marin Kursar (KB Merkur)  – Možemo li izliječiti KML?( prekid terapije),
  3. Željana Margan Koletić, mr.pharm. (HALMED) – Farmakovigilancija – Nuspojave lijekova za liječenje KML-a.
  4. Priča pacijenta oboljelog od kronične mijeloične leukemije (KML).

Predavanje će biti snimano,  potom stavljeno na Web.

Moderator će biti gđa. Ivana Rimac-Lesički, novinarka Večernjeg lista.

HULL Podružnica Varaždin vezano uz Svjetski dan KML-a održati i informativni štand u Varaždinu, na Franjevačkom trgu, ispred kbr. 2, i to dana 22. rujna 2019. godine (nedjelja) u vremenu od 10.00 do 12.00 sati.

Potvrde dolaska na  mail Udruge, na mob. 091/4873-561 ili na tel. 01/4873-561.

Srdačan pozdrav,
Dražen Vincek

HULL KML 23.9.2019. (WORLD CML DAY)