VIDEO PREDAVANJA 15. RUJNA – SVJETSKI DAN SVJESNOSTI O LIMFOMIMA, WORLD LYMPHOMA AWARENESS DAY (WLAD)

COVID19 u bolesnika s limfocitnim tumorima – prof.dr.sc Igor Aurer, dr.med

Komplikacije tijekom liječenja limfoma i njihovo zbrinjavanje – dr. sc. Zdravko Mitrović, dr.med

Pozitivan stav – Biopsihosocijalni pristup – dr.sc. Ivana Dijanić, dipl.psiholog

Priča pacijenta : Tatjana Duvnjak

HULLL LIMFOMI 2021

Korporativni oglas BCAM WLAD 2021 – Prezentacija