OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA KML-a – SNIMANJE PREDAVANJA

Predavanje na temu "Lijekovi u KML-u i njihove komplikacije" – dr. Martina Bogeljić Patekar

Predavanje na temu "KML u doba pandemije COVIDA-19" – dr. Pavle Rončević

Predavanje na temu "Nuspojave lijekova za liječenje KML-a" – Morana Pavičić, mr. pharm.

Priča pacijenta oboljelog od KML-a : Dražen Vincek