HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) OBILJEŽILA JE 25. LISTOPADA – SVJETSKI DAN MIJELODISPLASTIČNOG SINDROMA (MDS)

1. MDS u doba COVID-a 19: prim.dr.sc. Inga Mandac Smoljanović, dr.med.

2. Liječenje alogeničnom transplantacijom koštane srži pacijenata s MDS-om: Viktor Zatezalo, dr.med.

3. Strah od povratka bolesti: Ana Mrčić, prof.psih.

4. Iskustva pacijenta s MDS-om: Pacijent Boris-Roman Blažinić